Zapoczątkowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu inicjatywa ma na celu motywowanie firm do podejmowania działań na rzecz tworzenia i promowania różnorodności. Do tej pory w Polsce podpisało ją już 113 przedsiębiorstw, w tym m.in. General Electric, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, Polpharma czy Skanska. Są spółki, które bardziej niż inne wymagają tego typu działań. Zwłaszcza te z branży budowlanej, w której według Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku pracowało tylko 7,7 proc. Mniej niż w górnictwie czy transporcie. – Sukcesywnie zwiększamy odsetek kobiet pracujących w naszej firmie, obecnie wynosi on ponad 20 proc.

Kartę Różnorodności przyjęto także kalendarz ekonomiczny w Polsce. Począwszy od 2004 r.

KONGRES FIRM RODZINNYCH FORBES FORUM FIRM RODZINNYCH Miliony z różnorodności Ostatnia aktualizacja: 25.06.2015, 14:25 Krzysztof Domaradzki Stawianie na różnorodność w miejscu pracy to nie wymysł instytucji unijnych i organizacji dbających o prawa kobiet, ale prosta droga do zwiększenia efektywności firmy – jak pokazują badania, nawet o kilkadziesiąt procent.

Dla Mediów

Ma zresztą do tego powody. Z raportu Komisji Europejskiej „Women in economic decision-making in the EU: Progress Report” wynika, że odsetek kobiet zasiadających w zarządach spółek giełdowych działających na terenie 27 krajów UE (Chorwacja nie została jeszcze uwzględniona) wynosi 13,7 proc. W Polsce jest to 12 proc. Unia chciałaby, aby udział kobiet w zarządach wzrósł do 2020 roku do 40 proc.. Od osiągnięcia celu członków UE dzieli więc przepaść.

Sygnatariusz podejmuje się m.in. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, zapewnienia równości w zakresie wynagrodzenia, dostępu do pracy, awansów i szkoleń, prowadzenia wśród pracowników i współpracujących z nim podmiotów promocji i edukacji w zakresie promocji różnorodności. Z założenia zobowiązania podjęte poprzez podpisanie Karty Różnorodności wykraczają poza obowiązujące w tym zakresie ustawodawstwo, są jednak całkowicie dobrowolne, nie mają mocy prawnej, a ich przestrzeganie monitorowane jest na podstawie danych dostarczonych przez samych sygnatariuszy. Pomysł stworzenia Karty Różnorodności pierwszy raz pojawił się w styczniu 2004 r.

3 sposoby na uwzględnienie różnorodności w miejscu pracy

A na dodatek ich członkowie rzadziej sięgają po zwolnienia lekarskie i deklarują większe zadowolenie z wykonywanych obowiązków. – Każdy rodzaj różnorodności w miejscu pracy jest korzystny. W dłuższej perspektywie dyskryminowanie Towary rolne: kawa, cukier i kakao jednej z grup pracowników zmniejsza konkurencyjność organizacji na rynku i może mieć dla niej zgubny wpływ – potwierdza Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający Hays Poland. Zobacz: Ile wycisną z nas korporacje

A to oznacza, że homogeniczna Polska ma spory problem Wpływ różnorodności na sytuację finansową firm sprawdziła firma doradcza McKinsey, która przebadała 366 spółek publicznych w USA, Ameryce Łacińskiej, Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie i podzieliła się swoimi odkryciami w raporcie „Diversity Matters”. Wyniki nie pozostawiają złudzeń. Okazuje się, że przedsiębiorstwa różnorodne płciowe, wiekowo, narodowościowo, a także charakterologicznie osiągają zdecydowanie lepsze wyniki finansowe od spółek homogenicznych.

Tego typu inicjatyw, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim, powinno być jak najwięcej – mówi Michał Młynarczyk. Kłopot w tym, że problemu zwykle nie zauważają ci, których on nie dotyczy.

HRkarierapracaróżnorodność Forbes 2/2021 Najwięksi e-zawodnicy e-sportu.

Różnorodność W Diecie

[zarchiwizowane z tego adresu ]. Karta Różnorodności: Oficjalna strona polskiej Karty Różnorodności title=Karta_Różnorodności&oldid= ” Kategorie: Praca Tę stronę ostatnio edytowano 22 sty 2018, 02:40.

  • Anna Davies pisała dla takich gazet jak New York Times, New York, Refinery29, Glamour, Elle i inne, a także opublikowała 13 powieści dla młodych dorosłych.
  • Szukasz przestrzeni do pracy?
  • Poznasz jego perspektywę i być może dostrzeżesz, czego brakuje w Twoim życiu zawodowym pod względem pokoleniowym”.
  • Lindsey Pollak jest autorką dwóch książek z listy bestsellerów New York Times, a także doradczynią młodych specjalistów pragnących odnieść sukces na obecnym rynku pracy oraz organizacji, które chcą ich zatrudnić, zatrzymać i zaangażować.
  • Skontaktuj się z nami.

Podejmujemy dziś krok, którego nikt z nas podejmować nie chce, bo idzie wbrew wszystkim wartościom, jakie jako dziennikarze wyznajemy. Na 24 godziny znikają wszystkie serwisy Ringier Axel Springer Polska.

Jak Motywować Generację Z? Wybrane Problemy Zarządzania Różnorodnością Pokoleniową

Forbes Ludzie Pieniądze Forum Firm Rodzinnych © 2020 Ringier Axel Springer Polska. Karta Różnorodności Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) – międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy religię. Karta jest dobrowolnym, pisemnym zobowiązaniem sygnatariusza (przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej) do wdrożenia rozwiązań na rzecz równego traktowania i różnorodności w miejscu pracy.

3 sposoby na uwzględnienie różnorodności w miejscu pracy

CD Projekt zaatakowany przez hakerów. Grożą spółce m.in. jeszcze większymi spadkami na GPW Cyfryzacja będzie https://forexeconomic.net/ dźwignią konkurencyjności polskiego przemysłu Euro traci, a Europa przegrywa kolejny globalny kryzys

Z badania Hays Poland “Perspektywy kariery i awansu kobiet na rynku pracy” wynika, że co druga kobieta (48 proc.) uważa, że możliwości rozwoju zawodowego nie są w takim samym stopniu dostępne dla kobiet i mężczyzn. Podobnego zdania jest tylko 21 proc. Przy obecnej strukturze płciowej zarządów nie jest to najlepsza wróżba.

3 sposoby na uwzględnienie różnorodności w miejscu pracy

uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi” (COM 672) oraz wnioski Komisji dotyczące reformy WPR po roku 2013, uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany „Budżet z perspektywy Europy 2020” (COM0500) wraz z dokumentami towarzyszącymi, uwzględniając sprawozdanie zbiorcze na temat stanu ochrony typów siedlisk i gatunków wymagane na mocy art. 17 dyrektywy siedliskowej (COM 0358), uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wdrożenia przepisów UE mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej, uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2013 r.

Wolność słowa umiera w ciszy. Dziś bardzo głośno apelujemy więc do polityków o odejście od pomysłu nowego podatku od mediów.

Zarządzanie Różnorodnością W Praktyce

narodowe Karty Różnorodności podpisało ponad 5000 podmiotów. Inicjatywa Karty Różnorodności jest wspierana i finansowana przez Unię Europejską. Planowane jest także przyjęcie kart w Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii, Bułgarii, Rumunii, Finlandii, Norwegii i Grecji. W kancelarii premiera podpisano Kartę Różnorodności. W: Onet.pl [on-line]. [dostęp 15 grudnia 2013].

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *